Firma

DSC06345

Firma Immobilien byla založena v roce 1999 jako realitní kancelář, zabývající se nákupem a prodejem nemovitostí,zhotovováním znaleckých posudků a prováděním veškerého dalšího právního servisu souvisejícího s převody nemovitostí a pronájmem bytových jednotek.

Díky jazykovému vybavení majitele firmy a jeho spolupracovníků se podařilo navázat kontakt s Nizozemskou realitní agenturou a v letech 2001 až 2007 byla tato spolupráce velmi úspěšná a přispěla k finanční stabilizaci firmy a jejímu výraznému postavení na úseku trhu s nemovitostmi v české republice.

Po příchodu krize obchodu s nemovitostmi se firma zaměřila ve větší míře na pronájem nemovitostí, který zajistil další existenci firmy.

Díky těmto kombinovaným činnostem se firma udržela na trhu až do současnosti, kdy díky obchodu s pozemky, které dlouhodobě připravuje existuje předpoklad vzrůstající ekonomické stability.